Ghaqda Dilettanti Mudelli ta' Knejjes

25 Sena Anniversarju 1986 - 2011

 

L-GHAQDA DILETTANTI MUDELLI TA' KNEJJES
TFAKKAR IL-25 SENA MIT-TWAQQIF TAGHHA
A.D. 1986  -  2011

 

 Logo tal-Gublew iddisinjat mill-artist u membru Renzo Gauci